Pandemija i „novo normalno“ u velikoj mjeri ubrzali su razvoj prodaje na daljinu. Mijenjaju se navike potrošača koji se sve češće odlučuju na kupovinu na daljinu jer je to brži, jednostavniji i sigurniji način kupovine. Pitali smo građane što je to prodaja na daljinu i koliko često kupuju na taj način …