Reklamacija na proizvod s nedostatkom – Što potrošači moraju znati?

0
326

Ukoliko uoči nedostatak na proizvodu koji je kupio, potrošač ima pravo uputiti reklamaciju. Na koji način to treba uraditi, koji su zakonom propisani rokovi, na što sve treba obratiti pozornost, kao i što sve ima pravo tražiti, pogledajte u prilogu.