Preuzmite obrazac za reklamaciju proizvoda i usluga s nedostatkom

0
2201

S reklamacijom se obraćate trgovcu koji, ovisno o vašem zahtjevu, mora zamijeniti proizvod, vratiti vam novac, sniziti cijenu ili otkloniti nedostatak na proizvodu

Odgovornost za materijalne nedostatke postoji u slučaju nedostatka bilo koje vrste proizvoda.

Podnošenje pisanog prigovora

Reklamaciju na proizvod ili uslugu koju ste platili dužan je riješiti trgovac, a ne proizvođač. Trgovci su vam dužni omogućiti podnošenje pisanih prigovora zbog nedostatka proizvoda ili usluge u svojim poslovnim prostorijama ili putem pošte, telefaks uređaja ili elektroničke pošte.

Obrazac za reklamaciju proizvoda sa nedostatkom

Obrazac za reklamaciju usluge