Nesigurni proizvodi pronađeni na tržištu BiH – Frozen igračka plastična lutka

48
Proizvod predstavlja hemijski rizik.
 Naziv proizvoda Frozen – igračka plastična lutka (B18-1/3/6/7)
 Podaci o proizvodu (marka, model, tip, serija) Bar kod: 6902324651231
 Proizvođač FeiYue Toys, No.: 560 GuagFu Road, Yiwi, Zhejiang China
 Zemlja porijekla Kina
 Uvoznik FRUCTA –  TRADE d.o.o. Derventa,

Lužansko polje bb Derventa

 Zašto je proizvod nesiguran (opasnost/rizik) Proizvod predstavlja hemijski rizik jer sadrži 8,45 % (m/m) di – (2-etilheksil) ftalata (DEHP), što nije u skladu sa Odlukom o ograničenju stavljanja na tržište igračaka i proizvoda za djecu koji sadrže ftalate („Službeni glasnik BiH“, broj 04/10).
 Preduzete mjere Mjerodavne inspekcije su naložile mjere povlačenja sa tržišta i uništavanja nesigurne igračke, te obavještavanja potrošača.
 Upute za potrošače Preporučuje se potrošačima koji su kupili ovaj proizvod da isti prestanu koristiti.