Naplaćivanje ponovnog priključka na Elektroenergetsku mrežu

0
67

Trenutno se nalazim u situaciji gdje sam primoran platiti ponovni priključak na elektroenergetsku mrežu i to u punom iznosu mada sam vlasnik objekta koji je prije rata imao priključak. Prvo sam se obratio Elektrodistribuciji Sarajevo, zatim i Ferku kao nadležnoj agenciji međutim nema nikakve koristi. Ukratko, našao sam dokumente po kojim FERK računa cijenu jednog kW priključne snage od 195 KM/kW. Većina toga novcaodlazi za izgradnju i priključenje trafo stanice, a manji dio za samo fizičko priključivanje objekta i mjerilo. Problem je što oni po novom pravilniku koji je propisao FERK naplaćuju istu cijenu i za novi objekat kao i za objekat koji je nekada ranije imao priključak bez obzira što je vlasnik već jednom platio puni iznos. Ne žele uvesti kategoriju ponovnog priključka i izračunati cijenu za isti nego naplaćuju puni iznos ukoliko vlasnik nije npr. Platio račun 5 god ili nije koristio objekat. To smatram velikom nepravdom koja se godinama nanosi svim potrošačima. Imam sve dokaze da sam u pravu i čak potvrdu od uposlenih u pomenutim institucijama ali sistem koji je uspostavljen je izuzetno štetan za krajnje potrošače – državljane BiH. Tražio sam izmjenu Pravilnika po kojem rada ali navodno potrošač ne može to da inicira odnosno samo predsjednik FERKa i uprava to mogu uraditi i to samo ako oni to hoće i žele bez ikakvih pravila. Volio bih da sam pravnik i da ne žurim sa priključkom pa da sve predam na Sud jer smatram da sam potpuno u pravu. Oni ovako znaju da su svi u frci sa priključkom te da nemaju vremena ganjati reklamacije mada sam čuo da je bilo klijenata koji su se čak žalili i Visokom predstavniku. Pišem ovo da moju situaciju podijelimo sa vama i da možda doprema do nekoga ko ima ideju kako ovo promjeniti zbog svih narednih sličnih slučajeva.

Pozdrav