Možda i nema razloga za slavlje, ali ipak – Sretan nam Svjetski dan potrošača!

0
4

Danas je Svjetski dan prava potrošača. Umjesto čestitke, potrošače u BiH dočekale su nove cijene za koje stručnjaci kažu da prelaze „psihološku granicu“. Ali kako oni znaju koliko potrošači u BiH mogu podnijeti i gdje su njihove granice tolerancije? A mogu očito podnijeti mnogo i pristaju na sva obrazloženja. Cijene rastu zbog pandemije, rata, svjetske krize i sl. Nema tu puno priče. Nadležni znaju da se mnogo toga može i mora uraditi da se posljedice ublaže, ali polako, nije žurba.

I dok čekamo da se oni dogovore kako smanjiti akcize, podržati domaću proizvodnju, napraviti razvojni proračun i sl. osvrnimo se što se može uz malo volje i bez velikih ulaganja popraviti u oblasti zaštite potrošačkih prava.

Krenimo od pitanja reklamacije proizvoda s nedostatkom, kao jednog od najčešćih razloga za pisanje potrošačkih prigovora. Što država može napraviti kako bi trgovce natjerala da poštuju prava potrošača zajamčena Zakonom o zaštiti potrošača u BiH kada je u pitanju pravo na reklamaciju proizvoda s nedostatkom?! Odgovor je vrlo jednostavan, treba osnažiti mehanizam inspekcijskog nadzora u toj oblasti. Imamo, općinske, županijske i federalne tržišne inspektore koji mnogo toga mogu uraditi, ali vrlo često, izostane prava reakcija na terenu.

Kako drugačije natjerati trgovce da uvaže činjenicu, da potrošač ima pravo birati način na koji će biti riješena reklamacija proizvoda s nedostatkom. U slučaju da trgovac ne osporava da nedostatak postoji, potrošač ima pravo birati želi li novi proizvod, servis, ili povrat novca. Nije servis jedina mogućnost, niti je to najpovoljnija opcija za potrošača.  Zašto pristati na servis TV uređaja koji se pokvari nakon par mjeseci korištenja? Trgovac odmah upućuje na servis i na taj način potrošaču uskraćuje prava zajamčena Zakonom o zaštiti potrošača u BiH. Trgovci napokon moraju prihvatiti činjenicu da garancija koju  oni, odnosno proizvođač, daju potrošaču, ne može umanjiti prava potrošača zajamčena zakonom.

 Član 18 Zakon o zaštiti potrošača BiH

(1) U slučaju nedostatka na proizvodu, trgovac je, na zahtjev i po izboru potrošača, dužan da:

a) zamijeni proizvod sa nedostatkom drugim identičnim novim ispravnim proizvodom;

b) vrati plaćeni iznos i nadoknadi stvarne razumne troškove povratka proizvoda sa nedostatkom;

c) ukloni nedostatak na proizvodu o svom trošku.

(2) Ako je nedostatak vidljiv, potrošač treba zahtjev iz stava (1) ovog člana da dostavi trgovcu u pisanoj formi u roku od osam dana od dana preuzimanja proizvoda.

(3) Ako potrošač naknadno otkrije skriveni nedostatak na proizvodu, zahtjev treba u pisanoj formi da podnese u roku od dva mjeseca od dana kada je skriveni nedostatak otkriven, a najkasnije u roku od dvije godine od dana preuzimanja proizvoda.

Vrlo često trgovci postavljaju pitanje, a tko će nas zaštiti ? Kako ću dati novi uređaj , ako mi dobavljač  odnosno,  ovlašteni servis to osporava?

Jedino što možemo je podsjetiti ih da u Zakonu o zaštiti potrošača se precizno navodi:

Član 25

Prodavač je odgovoran za nedostatke na robi koji postoje u trenutku prijenosa rizika na potrošača, bez obzira da li je on svjestan ove činjenice u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuju obvezni odnosi u Bosni i Hercegovini.

Ono što mogu napraviti  je bolje birati svoje dobavljače i upoznati ih sa zakonskim okvirom u BiH kada je u pitanju zaštita potrošača i pojasniti im da ukoliko za svoj proizvod nude  garanciju od 2 godine, praktično ne nude nikakvu posebnu pogodnost.

Evo još par primjera kršenja prava potrošača vezano za proizvode koji imaju garanciju:

Potrošač kupi proizvod koji se reklamira kao proizvod koji ima garanciju od 5 godina, ali trgovac ne upozorava potrošača da se za tu produženu garanciju proizvod mora registrirati online za što postoji i određeni rok. Ukoliko se ta procedura ne provede u zadanom roku, jamstvo se gubi.

Sugeriramo trgovcima da naprave u pisanoj formi letke vezano za te procedure i prilože uz račun ili odmah na licu mjesta obave traženu registraciju proizvoda.

Naše iskustvo pokazuje da se to vrlo često usmeno pojašnjava ili prešuti, što postaje problematično kasnije u slučaju pozivanja na garanciju.

Kada je u pitanju garancija postoje određena pravila propisana Zakonom o obveznim odnosima koja potrošači najčešće ne znaju, ali bi to svakako morali znati trgovci i serviseri.

Vrlo je važno znati

Produženje garantnog roka

Član 503.

(1) U slučaju manje opravke, garantni rok se produžava onoliko koliko je kupac bio lišen upotrebe stvari.

(2) Međutim, kad je zbog neispravnog funkcioniranja izvršna zamjena stvari ili njena bitna opravka, garantni rok počinje teći ponovo od zamjene, odnosno od vraćanja opravljene stvari.

(3) Ako je zamijenjen ili bitno opravljen samo neki dio stvari, garantni rok počinje teći ponovo samo za taj dio.

Što to znači u praksi? Mobitel po garancijom otišao je na servis. Serviser mijenja matičnu ploču i vraća servisiran uređaj koji sada radi ispravno. Međutim, matična ploča je vrlo bitna opravka i u tom slučaju, potrošač ima pravo na novi garantni rok koji teče od vraćanja popravljene stvari.

Svakako, savjetujemo potrošačima da ukoliko do kvara dođe u roku 2 godine, da se ne pozivaju na garanciju nego na Zakon o zaštiti potrošača BiH i odmah traže novi uređaj.

Također, upozoravamo potrošače da s trgovcima ne treba ulaziti u rasprave, nego se obraćati isključivo u pisanoj formi, jer je to prvi korak koji treba poduzeti i zbog eventualnog obraćanja inspekciji.

Na samom kraju podsjećamo na čl. 2. Zakona o zaštiti potrošača u BiH koji glasi:

„Potrošač se ne može odreći niti biti uskraćen za prava koja su mu dana ovim Zakonom“

Samo je još potrebno da potrošači postanu toga svjesni, da to shvate i prihvate trgovci, a primjenu u praksi podrže nadležni inspektori.

U konačnici, svi smo mi potrošači!

Možda i nema razloga za slavlje, ali ipak  –  Sretan nam Svjetski dan potrošača!