Ankete u Mostaru i Sarajevu – Znate li kako uputiti reklamaciju?

0
67

Ukoliko uoči nedostatka na proizvodu koji je kupio, potrošač ima pravo uputiti reklamaciju. Razlog može biti vidljivi, ali i skriveni nedostatak.

Ukoliko trgovac ne osporava nedostatak, potrošač ima pravo po svom izboru odlučiti se za jedan od načina rješavanja reklamacija koji su propisani Zakonom o zaštiti potrošača.

Zanimalo nas je koliko građani poznaju svoja potrošačka prava. Građane Sarajeva i Mostara smo pitali – Znate li kako uputiti reklamaciju…